Get Adobe Flash player

Przedłużenie terminu ograniczenia funkcjonowania przedszkola.

Drodzy Rodzice,

w obecnej sytuacji oraz ze względu na wzrastającą liczbę zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował zgodnie z nowym Rozporządzeniem o przedłużeniu terminu ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych do 10 kwietnia 2020r.

Jednocześnie wprowadzając odpowiednie przepisy umożliwiające kształcenie na odległość.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne

Dlatego też od dnia 25 marca 2020r. zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem, nasze przedszkole prowadzi kształcenie na odległość.

Sposób komunikacji z rodzicami oraz wychowankami poszczególnych grup przedszkolnych, został określony na zasadzie komunikowania się poprzez maile, na których będą zamieszczane treści związane z realizacją podstawy programowej. Wszelkie zadania i materiały przygotowane do realizacji przez dzieci, zostaną opracowane przez wychowawców poszczególnych grup. I będą na bieżąco zamieszczana na skrzynkach pocztowych.

https://kuratorium.kielce.pl/42383/komunikat-men-ksztalcenie-na-odleglosc-nowe-regulacje-prawne/