Get Adobe Flash player

Kształcenie na odległość

Kochani Rodzice,

Przypomnijmy, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia br, nastepuje przedłużenie przerwy w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty do 26 kwietnia br.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-przedluzone-do-26-kwietnia