Get Adobe Flash player

rodo facebook

Polityka prywatności dla fanpage Przedszkole "Bajkowa Kraina"

Fanpage przedszkola jest dostępny w ramach serwisu Facebook, który gdy przeglądasz jej zawartość (niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany, czy nie) przetwarza Twoje dane osobowe, aby móc dostarczyć Ci reklamy jego partnerów. Zasady wykorzystania Twoich danych znajdziesz w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Przedszkole Bajkowa Kraina jako administrator danych też przetwarza Twoje Dane.

Jakie dane są przetwarzane?

Fanpage służy do prezentowania działalności przedszkola w celach informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych oraz do kontaktu z pracownikami przedszkola.

Gdy przeglądasz profil, Facebook automatycznie zbiera informacje o Twojej wizycie. Poprzez udostępniony panel administratora widzimy informacje statystyczne o wizytach na przedszkolnym Fanpage, np. wiek odwiedzających, ich reakcje, aktywność. Ma to pomóc administratorowi Fanpage dobierać treści do preferencji użytkowników Fanpage, a także sprawdzić skuteczność wyświetlanych reklam. O tym, czy zobaczysz reklamę przedszkola decyduje Facebook, my widzimy informacje statystyczne o reakcjach na reklamę, a także reakcje i komentarze pod reklamami.

Widzimy Twoje komentarze oraz reakcje, jako użytkownik Facebook (administrator Fanpage) mamy możliwość przejrzenia Twojego profilu publicznego, a także skontaktowania się z Tobą poprzez dostępny w Facebook komunikator.

W jaki sposób dane są wykorzystywane?

Dane zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie. Jeżeli postanowisz zapisać swoje dziecko do przedszkola, dane będą przetwarzane w związku z rekrutacją na zasadach określonych przez administratora, w oparciu o Prawo Oświatowe.

Wykorzystujemy dane statystyczne do tworzenia nowych reklam, a także wyboru wyświetlanych treści. Wszystkie decyzje są podejmowane w sposób niezautomatyzowany.

Informacja o cookies

Serwis Facebook wykorzystuje pliki cookies oraz opcje śledzenia użytkownika, także wówczas, gdy korzysta on z innych stron internetowych. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/policies/cookies/
oraz tutaj:
https://www.facebook.com/help/206635839404055?ref=dp

 

 

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Dane osobowe

  • Administratorem Twoich danych osobowych jest Awans Andrzej Miszczyk z siedzibą w Bilczy, ul. Wierzbowa 1, tel. 41 345 28 32,
  • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie – nr telefonu:604-883-679, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Twoje dane będą przetwarzane jedynie w celu kontaktu, przekazania reklamy, zapisania dziecka do przedszkola, wysyłania informacji o działalności przedszkola.
  • Dane przetwarzane w celu kontaktu, odpowiedzi na pytania, reklamy będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, a także prawnie uzasadnionego interesu administratora danych związanego z zapewnieniem ciągłości działań biznesowych (co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie z art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO). Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji, a następnie przez okres do 3 lat kalendarzowych, licząc od momentu wysłania przez Ciebie ostatniej wiadomości.
  • Dane przetwarzane w związku z zapisaniem dziecka do przedszkola będą przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Tobą a administratorem umowy (co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w oparciu o przepisy prawa (co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie w związku z art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z Ustawą- Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r.(Dz. U. z 2017, poz.59) oraz Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r( Dz. U. z 2017, poz.2198). Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia pobytu dziecka w przedszkolau, a po tym okresie dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dn. 14 lipca 1983r.( Dz. U. 1983 nr 38, poz.173).
  • Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na mocy przepisów prawa, a także do firmy świadczącej usługi utrzymania strony internetowej i poczty elektronicznej.
  • Dane będą udostępniane do Facebook i jego partnerów. Poniżej informacje dotyczące bezpieczeństwa danych przetwarzanych przez Facebook.  Przysługuje Ci prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem administratora. W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się poprzez e-mail wskazany na stronie .
  • W każdej chwili możesz złożyć skargę na sposób przetwarzania Twoich danych do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (uodo.gov.pl).

Informacja w związku z udostępnieniem danych do Facebook (źródło https://www.facebook.com/about/privacyshield, dostęp 01-04-2019):

Spółka Facebook Inc. (dalej „Facebook”) przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA oraz Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA (dalej zbiorczo „Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności”) z Departamentem Handlu USA w odniesieniu do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej, a w przypadku gdy szwajcarski administrator danych wykorzystuje serwis Facebook do przetwarzania danych, również w Szwajcarii, (dalej „Partnerów”) w powiązaniu z produktami i usługami opisanymi poniżej w części Zakres oraz w certyfikacie. Więcej informacji na temat programu Tarczy Prywatności można znaleźć na stronie www.privacyshield.gov.

Zakres: Facebook przestrzega zasad Tarczy Prywatności (określonych w każdym z porozumień) w następujących obszarach działalności (dalej zbiorczo „Usługi partnerów”):

  • Workplace Premium: Workplace Premium to usługa umożliwiająca użytkownikom bardziej skuteczną współpracę i wymianę informacji w pracy. Partnerzy (pracodawcy lub organizacje – administratorzy danych) mogą przekazywać firmie Facebook dane osobowe swoich członków, przy czym dane te są w pierwszej kolejności przetwarzane przez Facebook Ireland, a w drugiej przez Facebook Inc. Choć decyzja o tym, jakie dane przekazać należy do Partnerów i ich członków, zwykle zaliczają się do nich kontakty biznesowe, dane klientów i pracowników, materiały i komunikaty wygenerowane przez pracowników oraz inne dane, którymi administruje Partner. Aby uzyskać więcej informacji można skontaktować się z Partnerem, za pośrednictwem którego założono konto na platformie Workplace oraz zapoznać się z zasadami zachowania poufności Workplace.
  • Opcje reklamowe i narzędzia pomiarowe: Facebook oferuje opcje reklamowe i narzędzia pomiarowe i za pośrednictwem takich usług może uzyskiwać dane osobowe od Partnerów spoza sieci (administratorów danych), przy czym dane te są w pierwszej kolejności przetwarzane przez Facebook Ireland, a w drugiej przez Facebook Inc. Informacje te obejmują takie elementy jak dane kontaktowe i informacje o doświadczeniach lub interakcjach z Partnerami i ich produktami, usługami i reklamami. Więcej informacji na temat opcji reklamowych i narzędzi pomiarowych Facebooka można znaleźć na stronach Informacje o reklamach na Facebooku oraz Zasady dotyczące danych.

Facebook wykorzystuje dane osobowe przekazywane przez Partnerów do świadczenia usług Partnerów zgodnie z regulaminem danej usługi, a w razie jego braku, zgodnie z wytycznymi Partnerów. Facebook współpracuje z Partnerami na rzecz zapewnienia użytkownikom właściwych opcji wyboru zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności.

Dostęp. W ramach nadanych jej uprawnień oraz zgodnie ze zobowiązaniami przyjętymi w ramach Tarczy Prywatności, firma Facebook będzie współpracować z Partnerami w celu zapewnienia użytkownikom dostępu do ich własnych danych osobowych, które Facebook ma w posiadaniu w imieniu swoich Partnerów. Facebook podejmie też uzasadnione działania w celu umożliwienia osobom fizycznym, czy to bezpośrednio czy w powiązaniu z Partnerami, skorygowania, zmiany bądź usunięcia danych osobowych, w przypadku których wykazano niedokładność.

            Osoby trzecie. Facebook może przekazywać dane podmiotom w ramach grupy spółek     Facebooka oraz osobom trzecim, w tym dostawcom usług i innym partnerom.        Zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności Facebook ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych przez takie osoby trzecie niezgodnie z zasadami             Tarczy Prywatności, chyba że firma Facebook nie była odpowiedzialna za zdarzenie,       które doprowadziło do rzekomej szkody.

            Wnioski instytucji prawnych. Dane osobowe przekazywane firmie Facebook przez          Partnerów mogą podlegać obowiązkowi ujawnienia zgodnie z wnioskami instytucji            prawnych oraz w ramach innych procedur sądowych i administracyjnych, np.    wezwań, nakazów czy postanowień. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Jak reagujemy na wezwania i nakazy sądowe i zapobiegamy szkodom?” Zasad         dotyczących danych na Facebooku oraz w rozdziale „Wnioski instytucji prawnych”       Zasad platformy Workplace dotyczących ochrony prywatności.

            Egzekwowanie przestrzegania. Federalna Komisja Handlu USA ma uprawnienia do         kontroli przestrzegania przez firmę Facebook zasad Tarczy Prywatności oraz do ich          egzekwowania.

            Pytania i spory. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z certyfikacją   w ramach Tarczy Prywatności prosimy o kontakt. Użytkownik ma możliwość             rozstrzygania wszelkich sporów z firmą Facebook związanych z certyfikacją za pośrednictwem firmy TRUSTe, która ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i świadczy             usługi alternatywnego rozstrzygania sporów. Z firmą TRUSTe można kontaktować się    za pośrednictwem jej witryny internetowej. W określonych przypadkach Porozumienie w sprawie Tarczy Prywatności daje prawo do powoływania się na   wiążące rozstrzygnięcia arbitrażowe w celu rozwiązania sporów, których nie da się r            ozstrzygnąć innym sposobem, zgodnie z opisem zawartym w Załączniku I do zasad         Tarczy Prywatności w każdym z Porozumień. Ponadto w ramach Porozumień w            sprawie Tarczy Prywatności Starszy Koordynator Departamentu Stanu USA pełni rolę Rzecznika w celu usprawnienia procedury rozpatrywania wniosków odnoszących   się do dostępu do danych przekazywanych (odpowiednio) z UE i Szwajcarii do USA ze     względu na kwestie bezpieczeństwa narodowego.

Odwiedziny w Szkole Muzycznej w Końskich.

20190426 140309 resizedDnia 26 kwietnia 2019 roku grupa Żabki i Pszczółki odwiedziły Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia w Końskich. Dzieci zapoznały się ze specyfiką szkoły, nauczycielami oraz instrumentami muzycznymi na których w przyszłości mogą uczyć się grać.

Zajęcia z Jogi

W dniu 7 marca w naszym przedszkolu gościliśmy Panią Katarzynę Jarosz, która zaprezentowała przedszkolakom różne figury jogi. Dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w ćwiczeniach.  Dziękujemy za ciekawie przeprowadzone zajęcia.joga

Polityka prywatności

Polityka Prywatności
§1. Postanowienia wstępne
1.Polityka Prywatności dla serwisu internetowego www.bajkowakraina.edu.pl („Polityka Prywatności”) przedstawia zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach.
2. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności definicje mają następujące znaczenie:
• RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

• • Administrator - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
• • Podmioty trzecie – na gruncie RODO odbiorcy, którym ujawnia się dane osobowe.

§2. Przetwarzanie danych osobowych
1. Na mocy art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 (zwanym dalej RODO) informujemy iż Administratorem przekazanych przez Użytkownika danych osobowych jest: Awans Andrzej Miszczyk z siedzibą w Bilczy, ul. Wierzbowa 1, tel.41 345-28-32. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, preferencje użytkownika, lokalizacja, obszar zainteresowania.
3.Awans Andrzej Miszczyk przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:
a) realizacji usług wybranych przez Użytkowników ( zapisanie się do wybranego przedszkola, żłobka, skorzystanie z oferty kursów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
b) wysyłania za pośrednictwem e-mail do Użytkownika informacji o ofercie kursów i innych form edukacji. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą.
4. Zgodnie z RODO informujemy, iż Użytkownicy korzystający z usług mają prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
5. Zgodnie z RODO informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Użytkownika zgodę, wyrażona przez Użytkowników zgoda na przetwarzanie określone w punkcie 3 powyżej może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Informujemy, iż dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 3 powyżej celów:
a) w zakresie realizacji usług- przez okres niezbędny do realizacji usług i po tym okresie w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa.
b) wysyłania za pośrednictwem e-mail do Użytkownika informacji o ofercie kursów i innych form edukacji- przez czas nieokreślony-do momentu wycofania udzielonej zgody ( zgłoszenia sprzeciwu).
7. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
8. Awans Andrzej Miszczyk nie przekazuje danych podmiotom trzecim.
9. Awans Andrzej Miszczyk dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności oraz informacji dotyczących Użytkowników. Awans Andrzej Miszczyk z zachowaniem należytej staranności dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze organizacyjnym i programistycznym, które pozwalają na zapewnienie ochrony przetwarzanych danych. Awans Andrzej Miszczyk w szczególności zabezpiecza dane przed ich ujawnieniem, zniszczeniem, utraceniem i udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także nieuprawnioną modyfikacją i przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 3 Informacje dotyczące Plików Cookies
Czym są pliki Cookie
Ciasteczka (ang. cookies) to małe pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze lub innym urządzeniu z przeglądarką, podczas gdy odwiedzasz strony w internecie. Ciasteczko najczęściej zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
Polityka plików Cookie
1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego bajkowakraina.edu.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych do cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych.
2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
3. W ramach serwisu internetowego bajkowakraina.edu.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
"niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
"funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

§ 4 Informacje końcowe
1.Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój Serwisu powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować bieżąco na stronie dostępnej pod adresem: https://www.bajkowakraina.edu.pl/index.php/polityka-prywatnosci

Wyjazd do Groty Solnej

grotaOd dnia 15 września 2017roku zaczynamy  seanse w Grocie Solnej, która znajduje się w koneckiej pływalni. Pierwszą grupą przedszkolną, która skorzysta z dobroczynnych oddziaływań soli wydobytej z Morza Martwego z Pakistanu będą Pszczółki.