Get Adobe Flash player

Rozkład dnia

Plan dnia w przedszkolu „Bajkowa Kraina” dla dzieci młodszych.

6.30- 8.00 – Swobodna aktywność dzieci wspierająca rola nauczyciela. Zabawy dowolne    służące realizacji pomysłów dzieci.

8.00 – 8.45 – Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci, zabawy           ruchowe.

8.45 – 9.00 – Przygotowanie do śniadania , czynności higieniczne

9.00 – 9.30 – Śniadanie

9.30 – 10.15 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zajęcia dodatkowe.

10.15 – 11.45 –Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w Sali, zabawy ruchowe

11.45 – 12.00 – Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne.

12.00 – 12.30 – Obiad, mycie ząbków

12.30 – 14.00 –Leżakowanie

14.00 – 14.15 – Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne.

14.15 – 14.30 - Podwieczorek

14.30 – 17.30 – Ćwiczenia indywidualne z dziećmi ,dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy na przedszkolnym placu zabaw.

 

Plan dnia w przedszkolu „Bajkowa Kraina” dla dzieci starszych.

6.30- 8.00 – Swobodna aktywność dzieci wspierająca rola nauczyciela. Zabawy dowolne    służące realizacji pomysłów dzieci.

8.00 – 8.30 – Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci, zabawy ruchowe.

8.30 -8.45- Ćwiczenia poranne.

8.45 – 9.00 – Przygotowanie do śniadania , czynności higieniczne

9.00 – 9.30 – Śniadanie

9.30 –11.00– Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą .Zajęcia dodatkowe.

11.00 –12.15–Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne.

12.15– 12.30– Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne.

12.30– 13.00– Obiad, mycie ząbków.

13.00–13.15– Ćwiczenia relaksacyjne.

13.15–14.15– Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej .Zabawy dowolne w Sali lub na placu przedszkolnym.

14.15 –14.30 – Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne.

14.30 -14.45 - Podwieczorek

14.45– 17.30 – Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb.  Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach, zajęcia kompensacyjno – wspomagające. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy na przedszkolnym placu zabaw.