Get Adobe Flash player

rodo facebook

Polityka prywatności dla fanpage Przedszkole "Bajkowa Kraina"

Fanpage przedszkola jest dostępny w ramach serwisu Facebook, który gdy przeglądasz jej zawartość (niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany, czy nie) przetwarza Twoje dane osobowe, aby móc dostarczyć Ci reklamy jego partnerów. Zasady wykorzystania Twoich danych znajdziesz w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Przedszkole Bajkowa Kraina jako administrator danych też przetwarza Twoje Dane.

Jakie dane są przetwarzane?

Fanpage służy do prezentowania działalności przedszkola w celach informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych oraz do kontaktu z pracownikami przedszkola.

Gdy przeglądasz profil, Facebook automatycznie zbiera informacje o Twojej wizycie. Poprzez udostępniony panel administratora widzimy informacje statystyczne o wizytach na przedszkolnym Fanpage, np. wiek odwiedzających, ich reakcje, aktywność. Ma to pomóc administratorowi Fanpage dobierać treści do preferencji użytkowników Fanpage, a także sprawdzić skuteczność wyświetlanych reklam. O tym, czy zobaczysz reklamę przedszkola decyduje Facebook, my widzimy informacje statystyczne o reakcjach na reklamę, a także reakcje i komentarze pod reklamami.

Widzimy Twoje komentarze oraz reakcje, jako użytkownik Facebook (administrator Fanpage) mamy możliwość przejrzenia Twojego profilu publicznego, a także skontaktowania się z Tobą poprzez dostępny w Facebook komunikator.

W jaki sposób dane są wykorzystywane?

Dane zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie. Jeżeli postanowisz zapisać swoje dziecko do przedszkola, dane będą przetwarzane w związku z rekrutacją na zasadach określonych przez administratora, w oparciu o Prawo Oświatowe.

Wykorzystujemy dane statystyczne do tworzenia nowych reklam, a także wyboru wyświetlanych treści. Wszystkie decyzje są podejmowane w sposób niezautomatyzowany.

Informacja o cookies

Serwis Facebook wykorzystuje pliki cookies oraz opcje śledzenia użytkownika, także wówczas, gdy korzysta on z innych stron internetowych. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/policies/cookies/
oraz tutaj:
https://www.facebook.com/help/206635839404055?ref=dp

 

 

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Dane osobowe

  • Administratorem Twoich danych osobowych jest Awans Andrzej Miszczyk z siedzibą w Bilczy, ul. Wierzbowa 1, tel. 41 345 28 32,
  • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie – nr telefonu:604-883-679, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Twoje dane będą przetwarzane jedynie w celu kontaktu, przekazania reklamy, zapisania dziecka do przedszkola, wysyłania informacji o działalności przedszkola.
  • Dane przetwarzane w celu kontaktu, odpowiedzi na pytania, reklamy będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, a także prawnie uzasadnionego interesu administratora danych związanego z zapewnieniem ciągłości działań biznesowych (co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie z art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO). Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji, a następnie przez okres do 3 lat kalendarzowych, licząc od momentu wysłania przez Ciebie ostatniej wiadomości.
  • Dane przetwarzane w związku z zapisaniem dziecka do przedszkola będą przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Tobą a administratorem umowy (co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w oparciu o przepisy prawa (co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie w związku z art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z Ustawą- Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r.(Dz. U. z 2017, poz.59) oraz Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r( Dz. U. z 2017, poz.2198). Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia pobytu dziecka w przedszkolau, a po tym okresie dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dn. 14 lipca 1983r.( Dz. U. 1983 nr 38, poz.173).
  • Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na mocy przepisów prawa, a także do firmy świadczącej usługi utrzymania strony internetowej i poczty elektronicznej.
  • Dane będą udostępniane do Facebook i jego partnerów. Poniżej informacje dotyczące bezpieczeństwa danych przetwarzanych przez Facebook.  Przysługuje Ci prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem administratora. W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się poprzez e-mail wskazany na stronie .
  • W każdej chwili możesz złożyć skargę na sposób przetwarzania Twoich danych do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (uodo.gov.pl).

Informacja w związku z udostępnieniem danych do Facebook (źródło https://www.facebook.com/about/privacyshield, dostęp 01-04-2019):

Spółka Facebook Inc. (dalej „Facebook”) przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA oraz Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA (dalej zbiorczo „Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności”) z Departamentem Handlu USA w odniesieniu do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej, a w przypadku gdy szwajcarski administrator danych wykorzystuje serwis Facebook do przetwarzania danych, również w Szwajcarii, (dalej „Partnerów”) w powiązaniu z produktami i usługami opisanymi poniżej w części Zakres oraz w certyfikacie. Więcej informacji na temat programu Tarczy Prywatności można znaleźć na stronie www.privacyshield.gov.

Zakres: Facebook przestrzega zasad Tarczy Prywatności (określonych w każdym z porozumień) w następujących obszarach działalności (dalej zbiorczo „Usługi partnerów”):

  • Workplace Premium: Workplace Premium to usługa umożliwiająca użytkownikom bardziej skuteczną współpracę i wymianę informacji w pracy. Partnerzy (pracodawcy lub organizacje – administratorzy danych) mogą przekazywać firmie Facebook dane osobowe swoich członków, przy czym dane te są w pierwszej kolejności przetwarzane przez Facebook Ireland, a w drugiej przez Facebook Inc. Choć decyzja o tym, jakie dane przekazać należy do Partnerów i ich członków, zwykle zaliczają się do nich kontakty biznesowe, dane klientów i pracowników, materiały i komunikaty wygenerowane przez pracowników oraz inne dane, którymi administruje Partner. Aby uzyskać więcej informacji można skontaktować się z Partnerem, za pośrednictwem którego założono konto na platformie Workplace oraz zapoznać się z zasadami zachowania poufności Workplace.
  • Opcje reklamowe i narzędzia pomiarowe: Facebook oferuje opcje reklamowe i narzędzia pomiarowe i za pośrednictwem takich usług może uzyskiwać dane osobowe od Partnerów spoza sieci (administratorów danych), przy czym dane te są w pierwszej kolejności przetwarzane przez Facebook Ireland, a w drugiej przez Facebook Inc. Informacje te obejmują takie elementy jak dane kontaktowe i informacje o doświadczeniach lub interakcjach z Partnerami i ich produktami, usługami i reklamami. Więcej informacji na temat opcji reklamowych i narzędzi pomiarowych Facebooka można znaleźć na stronach Informacje o reklamach na Facebooku oraz Zasady dotyczące danych.

Facebook wykorzystuje dane osobowe przekazywane przez Partnerów do świadczenia usług Partnerów zgodnie z regulaminem danej usługi, a w razie jego braku, zgodnie z wytycznymi Partnerów. Facebook współpracuje z Partnerami na rzecz zapewnienia użytkownikom właściwych opcji wyboru zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności.

Dostęp. W ramach nadanych jej uprawnień oraz zgodnie ze zobowiązaniami przyjętymi w ramach Tarczy Prywatności, firma Facebook będzie współpracować z Partnerami w celu zapewnienia użytkownikom dostępu do ich własnych danych osobowych, które Facebook ma w posiadaniu w imieniu swoich Partnerów. Facebook podejmie też uzasadnione działania w celu umożliwienia osobom fizycznym, czy to bezpośrednio czy w powiązaniu z Partnerami, skorygowania, zmiany bądź usunięcia danych osobowych, w przypadku których wykazano niedokładność.

            Osoby trzecie. Facebook może przekazywać dane podmiotom w ramach grupy spółek     Facebooka oraz osobom trzecim, w tym dostawcom usług i innym partnerom.        Zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności Facebook ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych przez takie osoby trzecie niezgodnie z zasadami             Tarczy Prywatności, chyba że firma Facebook nie była odpowiedzialna za zdarzenie,       które doprowadziło do rzekomej szkody.

            Wnioski instytucji prawnych. Dane osobowe przekazywane firmie Facebook przez          Partnerów mogą podlegać obowiązkowi ujawnienia zgodnie z wnioskami instytucji            prawnych oraz w ramach innych procedur sądowych i administracyjnych, np.    wezwań, nakazów czy postanowień. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Jak reagujemy na wezwania i nakazy sądowe i zapobiegamy szkodom?” Zasad         dotyczących danych na Facebooku oraz w rozdziale „Wnioski instytucji prawnych”       Zasad platformy Workplace dotyczących ochrony prywatności.

            Egzekwowanie przestrzegania. Federalna Komisja Handlu USA ma uprawnienia do         kontroli przestrzegania przez firmę Facebook zasad Tarczy Prywatności oraz do ich          egzekwowania.

            Pytania i spory. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z certyfikacją   w ramach Tarczy Prywatności prosimy o kontakt. Użytkownik ma możliwość             rozstrzygania wszelkich sporów z firmą Facebook związanych z certyfikacją za pośrednictwem firmy TRUSTe, która ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i świadczy             usługi alternatywnego rozstrzygania sporów. Z firmą TRUSTe można kontaktować się    za pośrednictwem jej witryny internetowej. W określonych przypadkach Porozumienie w sprawie Tarczy Prywatności daje prawo do powoływania się na   wiążące rozstrzygnięcia arbitrażowe w celu rozwiązania sporów, których nie da się r            ozstrzygnąć innym sposobem, zgodnie z opisem zawartym w Załączniku I do zasad         Tarczy Prywatności w każdym z Porozumień. Ponadto w ramach Porozumień w            sprawie Tarczy Prywatności Starszy Koordynator Departamentu Stanu USA pełni rolę Rzecznika w celu usprawnienia procedury rozpatrywania wniosków odnoszących   się do dostępu do danych przekazywanych (odpowiednio) z UE i Szwajcarii do USA ze     względu na kwestie bezpieczeństwa narodowego.