Get Adobe Flash player

Pasowanie na Przedszkolaka 2020

W naszym Przedszkolu, jak co roku pojawiły się nowe twarze — mianowicie nowe Przedszkolaki. Z tej okazji 21.10.2020 o godzinie 11:00 odbędzie się uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka
grupy Żabki (dzieci 3-letnie) oraz dwójki dzieci z grupy Motylków (4-latków). 
Prosimy o odświętne stroje i uśmiechy na twarzach. 

birrete 300x229

Dzień Edukacji Narodowej

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji grupa Pszczółki dnia 14.10.2020 nagra piękny film dedykowany wszystkim pracownikom naszej placówki. 

2

 

Klucze dla Budzika — akcja charytatywna

Nasza Placówka dołączyła do akcji organizowanej przez fundację Ewy Błaszczyk BUDZIK. Jeśli posiadają Państwo stare klucze, które już nic nie otwierają, przynieście je do Przedszkola, gdzie znajduje się pudełeczko na te skarby. 

unnamed … Twój klucz może wybudzić czyjeś dziecko … tak ciężko dotknięte przez los. 

Dzień Przedszkolaka 2020

Dnia 21..10 2020 w naszym Przedszkolu obchodzimy Dzień Przedszkolaka. Z tej okazji w każdej grupie zorganizowane będą wspaniałe zabawy i konkursy. Już nie możemy się doczekać tego cudnego święta!
kids

Koła zainteresowań w roku szkolnym 2020/2021

Przedszkole Bajkowa Kraina w każdej grupie wiekowej

organizuje koła zainteresowań:

Grupa „Żabki” - Kółko przyrodniczo-ekologiczne

Celem jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, dostrzeganie piękna otaczającego świata przyrody, uczestniczenie w bezpośrednich obserwacjach i kontaktach z przyrodą, poznanie różnych ekosystemów występujących w najbliższej okolicy przedszkola, zapoznawanie z podstawowymi zasadami ochrony przyrody, budzenie przyjazdego stosunku do roślin i zwierząt oraz rozbudzanie ciekowości poznawczej oraz umiejętności obserwacji i wnioskowania.

- Grupa „Motylki” — Kółko plastyczne „Motylkowi Artyści”

Celem jest tworzenie przez opiekunów warunków sprzyjających twórczej aktywności dzieci, wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez poznawanie dzieł o charakterze plastycznym, kształtowanie i rozwijanie wrażliwości na piękno kształtów i barw otaczającej rzeczywistości, rozwijanie poczucia estetyki artystycznej i wrażliwości na piękno sztuki, pobudzanie i rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez prace plastyczne, pobudzanie postawy twórczej, kreatywności, wyobraźni oraz inicjatywy twórczej, wykorzystywanie różnych technik plastycznych, budowanie więzi w grupie przedszkolnej. 

- Grupa „Kangurki” — Kółko matematyczno-przyrodnicze

Celem jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych, zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych, stwarzanie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy, dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku, kształtowanie poczucia tożsamości z otaczającym środowiskiem, umożliwienie podejmowania działań ekoligicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu, pogłębianie zainteresowań, pobudzanie inicjatywy, samodzielności.

- Grupa „Pszczółki” - Kółko doświadczalno-eksperymentalnego 

Celem jest rozwijanie aktywności poznawczej dzieci poprzez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych, czerpania radości z odkrywania nowych zjawisk, rozwijanie zainteresowań badawczych, doskonalenie uwagi i logicznego myślenia oraz wyciąganie wniosków na podstawie doświadczeń i własnych obserwacji, budowanie pozytywnej atmosfery współdziałania, rozbudzanie świadomości ekologicznej, zdrowotnej. 

 

 

 

Projekty edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 Przedszkole Bajkowa Kraina

realizuje następujące projekty edukacyjne:

 • grupa Żabki (dzieci 3-letnie) - Projekt Edukacyjny Sensosmyki

  Głównym celem projektu jest dostarczenie narzędzi i inspiracji, które będą zachętą do wielozmysłowego poznawania i odkrywania świata oraz wpłynął na harmonijną pracę układu nerwowego dzieci poprzez odpowiednią stymulację zmysłów oraz będą sprzyjały rozwojowi mowy. 

 • grupa Motylki (dzieci 4-letnie) - Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa Sztuką” 

  Głównym celem projektu jest obcowanie ze sztuką zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej. Projekt skupia się na rozwijaniu postawy twórczej dzieci, rozwijaniu poczucia estetyki i wrażliwości na piękno poraz zapoznaniu z różnymi technikami plastycznymi. 

 • grupa Kangurki (dzieci 5-letnie) - Przedszkolne Wyzwania Bazgrołków — matematyczne zmagania Bazgrołków 

  Głównymi celami projektu jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych dzieci, kształtowanie umiejętności pracy w zespole, rozwijanie umiejętności społecznych dzieci oraz odpowiedzialne wprowadzenie dzieci w cyfrowy świat oraz twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii. 

 • grupa Pszczółki (dzieci 6-letnie) - Projekt edukacyjny z Plecakiem przez Polskę

  Głównymi celami projektu jest poznawanie innych regionów/miejscowości oraz kultury i tradycji ich mieszkańców, promocja własnego regionu i przedszkola,a także kształtowanie postaw patriotycznych. 

 

 

Fotografia przedszkolna

Prezentacja bez tytułu kopia

Spotkanie organizacyjne z rodzicami

Drodzy Rodzice/Opiekunowie serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacyjne z Dyrekcją i Wychowawcami grup, które odbędzie się na auli. Nadal obowiązują nas obostrzenia związane z Covid-19, dlatego też spotkania odbywać będą się według następującego harmonogramu:

Grupa Pszczółki — 3.09.2020r. (czwartek) godzina 17:00

Grupa Kangurki — 4.09.2020r. (piątek) godzina 17:00

Grupa Motylki — 7.09.2020r. (poniedziałek) godzina 17:00

Grupa Żabki — 8.09.2020r. (wtorek) godzina 17:00


W miarę możliwości prosimy o wcześniejszy odbiór dzieci z danej grupy w poszczególnych dniach. 

Do zobaczenia, 
Zespół Bajkowa Kraina

Organizacja zajęć w nowym roku szkolnym

SZANOWNI RODZICE / OPIEKUNOWIE !

INFORMUJEMY, OD 1 WRZEŚNIA 2020 R. PRZEDSZKOLE  I ŻŁOBEK BĘDĄ CZYNNE W GODZINACH 6.3017.00. SKRÓCONY CZAS WYNIKA Z OBOWIAZUJĄCYCH OBOSTRZEŃ W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA.

PRZYPOMINAMY, W OBECNEJ SYTUACJI PRZYPROWADZAMY DO ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA DZIECI ZDROWE, OGRANICZAMY WSTĘP RODZICÓW I OSÓB Z ZEWNĄTRZKAŻDY WCHODZĄCY  DO BUDYNKU ZOBOWIĄZANY JEST DO DEZYNFEKCJI RAK ORAZ DO ZAKRYWANIA UST I NOSA ZA POMOCĄ MASECZKI.

WEWNĘTRZNE PROCEDURY ZNAJDUJĄ SIE W ZAKŁADCE PROCEDURY.

PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ WSZYSTKIE OBOWIĄZUJĄCE WYTYCZNE MEN I GIS.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-konferencja-men-mrpips

 

Nowy rok szkolny

Drodzy Rodzice / Opiekunowie!

Informujemy, że nowy rok przedszkolny rozpocznie się zgodnie z obowiązujacymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej, zarówno w żłobku, jak i w przedszkolu.

Wszystkie aktualne wytyczne zamieszczamy poniżej.

Od 1 września 2020 r. wzrośnie stawka żywieniowa w żłobku i w przedszkolu o 1 zł oraz czesne w żłobku o 100 zł. Opłaty będą wynosić:

- czesne w przedszkolu — 200 zł, stawka żywieniowa 12 zł/dzień (śniadanie, obiad z dwóch dań, podwieczorek);

- czesne w żłobku — 300 zł — opłata dokonywana przez rodziców (dodatkowe 300 zł pokrywa Urząd Miasta i Gminy w Końskich), stawka żywieniowa 12 zł/dzień (śniadanie, obiad z dwóch dań, podwieczorek).

Zajęcia adaptacyjne dla nowych dzieci odbędą się w ostatnim tygodniu sierpnia w godz. 10.0012.00.  Rodzice nie mogą brać udziału w zajęciach adaptacyjnych w sali, mogą przybywać w pobliżu budynku przedszkola. Prosimy o telefoniczne zgłoszenie dzieci chętnych na te zajęcia. Niestety cały czas obowiązują obostrzenia związane z COVID-19.

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii

https://www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-ksztalcenia-zalecenia-dla-dyrektorow

W zakresie wychowania przedszkolnego obowiązują wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 2 lipca br. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Plany Wakacyjne — propozycje tematów

Drodzy Rodzice!
Prezentujemy propozycje tematów na zajęcia wakacyjne dla dzieci w poszczególnych grupach.


Grupa Motylki
TYDZIEŃ I – Bezpieczne wakacje 
TYDZIEŃ II – Letnie Ministerstwo Magii          
TYDZIEŃ III – W świecie kolorów tęczy 
TYDZIEŃ IV – W wiejskiej zagrodzie        
TYDZIEŃ V – W krainie mórz i oceanów
TYDZIEŃ VI – W fantazji krainie czas przyjemnie płynie    
TYDZIEŃ VII – Wakacyjna podróż dookoła świata
TYDZIEŃ VIII – Na Dzikim Zachodzie 
TYDZIEŃ IX – Tajemnicza podróż po krainie bajek
TYDZIEŃ X — Poznajemy żywioły


Grupa Kangurki
TYDZIEŃ I – Kolory
TYDZIEŃ II – Kolory c.d.
TYDZIEŃ III – Zabawa z kolorami
TYDZIEŃ IV – Kolorowe szaleństwo
TYDZIEŃ V – Wakacje
TYDZIEŃ VI – Grunt to zdrowie
TYDZIEŃ VII – Na sportowo
TYDZIEŃ VIII – My artyści
TYDZIEŃ IX – Mali badacze — eksperymenty i doświadczenia

Grupa Pszczółki
TYDZIEŃ I – Bezpieczne wakacje
TYDZIEŃ II – Letnie Ministerstwo Magii
TYDZIEŃ III – W świecie kolorów tęczy
TYDZIEŃ IV – W wiejskiej zagrodzie
TYDZIEŃ V – W krainie mórz i oceanów
TYDZIEŃ VI – W fantazji krainie czas przyjemnie płynie    
TYDZIEŃ VII – Wakacyjna podróż dookoła świata
TYDZIEŃ VIII – Na Dzikim Zachodzie
TYDZIEŃ IX – Tajemnicza podróż po kraine bajek
TYDZIEŃ X — Wspomnień czas


Grupa Żabki
TYDZIEŃ I – Bezpieczne wakacje 
TYDZIEŃ II – Ahoj Piraci
TYDZIEŃ III – Hawaii party
TYDZIEŃ IV – Dżungla — w Królestwie Lwa
TYDZIEŃ V – Galapagos — Wyspy Żółwie
TYDZIEŃ VI – Krajobraz Afryki
TYDZIEŃ VII – W bajkowym ogrodzie
TYDZIEŃ VIII – W świecie kolorów tęczy 
TYDZIEŃ IX – Żywioły
TYDZIEŃ X — Żegnaj Przedszkole, witaj Szkoło

Podkategorie