Get Adobe Flash player

Konkurs wewnątrzprzedszkolny „Żywy obraz”

Notka na fb 1

Nieczynne Przedszkole — Boże Ciało i piątek po Bożym Ciele

Drodzy Rodzice/Opiekunowie,
przypominamy, że przedszkole oraz żłobek w dniach 03.06.2021 (Boże Ciało) i 04.06.2021 (piątek po Bożym Ciele) będzie nieczynne. 

Za utrudnienia przepraszamy!
 
 
 

Odwołana przerwa wakacyjna 2021


Drodzy Rodzice/Opiekunowie
inforujemy, że przez CAŁE WAKACJE pracujemy w godzinach 6:3017:00.

Przerwa wakacyjna zostaje odwołana (powodem zmiany jest  zamknięcie placówki w marcu 2021 roku).

Do zobaczenia,
Zespół Żłobka i Przedszkola Bajkowa Kraina

s4 uwaga utrudnienia w ruchu 1569256713 7811Święta majowe

 

Maj to miesiąc szczególny dla polskiej historii. Również i my od najmłodszych lat,
bo już w wieku przedszkolnym celebrujemy polskie tradycje, uczymy się o symbolach narodowych oraz historii naszego kraju. W końcu rozbudzanie w najmłodszych poczucia tożsamości narodowej oraz szacunku do symboli narodowych jest priorytetem w wychowaniu przedszkolnym.flag poland 1f1f5 1f1f1

Pamiętajmy:
1 maja — Święto Pracy
2 maja — Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
3 maja — Święto Konstytucji Trzeciego Maja

Ogólnopolski Projekt Polska folklorem malowana

 • Nasze Przedszkole bierze udział w Ogólnopolskim projekcie 
  Polska Folklorem Malowana — poznajemy regiony etnograficzne Polski. 

  Projekt opiera się na wymianie informacji dotyczących regionów etnograficznych całej Polski. Zawiera on w sobie dwa etapy działania:
  1) Stworzenia materiału informacyjnego na temat regionu, na którym znajduje się placówka.
  2) Przeprowadzenie cyklu zajęć, dotyczącego regionów etnograficznych Polski na podstawie materiałów uzyskanych od innych placówek. 

  W ramach projektu realizacją zadań zajęła się grupa Żabki (dzieci 2,5letnie oraz 3letnie)

  Naszym najmłodszym Przedszkolakom życzymy POWODZENIA !!!
 • thumbnail Projekt bez tytułu 1 1

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 23 kwietnia 2021

23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku. 

ksiaz

Światowy Dzień Ziemi 22 kwietnia 2021

22 kwietnia na całym świecie obchodzone jest wyjątkowe święto — ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI!

W tym ważnym dniu powinniśmy wszyscy, choć przez chwilę pomyśleć o planecie, na której żyjemy i o otaczającej nas przyrodzie. Nasze Przedszkolaki także uczą się, jak żyć ekologicznie. I w tym roku przypadł czas aby zastanowić się, jak chronić nasz wspólny dom — Ziemię. Jak pomóc naszej planecie, aby stała się czysta, zdrowia i piękna. 

unnamed 1

Uwaga!

Drodzy Rodzice/Opiekunowie,

Z radością informujemy o powrocie do „normalnego” trybu pracy od poniedziałku (19 kwietnia 2021 roku).

Do zobaczenia,

Zespół Niepublicznego Przedszkola Bajkowa Kraina w Końskich.

Przedłużenie zawieszenia zajęć stacjonarnych w przedszkolach i żłobkach

Zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Edukacji i Nauki i Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającymi rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 12 kwietnia  2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli.

Dyrektor przedszkola  i żłobka na wniosek rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c)realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania rotownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomoc społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są ztrudnieni w jednostkach systemu oświaty, októrych mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

- ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu i żłobku, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

Wypełniony wniosek składają uprawnieni rodzice/opiekunowie do dyrektora przedszkola. Druk jest dostępny w gabinecie dyrektora przedszkola.

W przedszkolu, w którym funkcjonowanie zostało w całości i w części ograniczone, zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nauczyciele przedszkola — wychowawcy grup informują rodziców/opiekunów o przyjętej formie realizacji zajęć na odległość.

 Przedszkole i Żłobek czynne będą w tym okresie w godzinach 6.3017.00.

 

Wyniki konkursu „Koszyczek Wielkanocny”

wyniki konkursu

Podkategorie