Get Adobe Flash player

Podwyżka czesnego w ŻŁOBKU

OGŁOSZENIE DOT. KWOTY CZESNEGO

W ŻŁOBKUBAJKOWA KRAINA” W KOŃSKICH OD 01.03.2022 R.

Niniejszym zgodnie z § 4 ust. 1 umów PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKABAJKOWA KRAINAW KOŃSKICH informujemy, iż z dniem 01.03.2022 r. ulega zmianie wysokość opłaty (czesnego) za pobyt dziecka w Żłobku i będzie ona wynosiła 850 (osiemset pięćdziesiąt złotych) miesięcznie.

Na chwilę obecną w dalszym ciągu Żłobek otrzymuje dofinansowanie z Urzędu Miasta i Gminy Końskie w wysokości 300 zł (trzysta złotych) na każde dziecko a tym samym opłata czesnego konieczna do uiszczania przez rodziców/opiekunów jest obniżona do kwoty 550 zł (pięćset pięćdziesiąt złotych) miesięcznie.

Aneksy do umów w powyższym zakresie zostaną przygotowane i będą gotowe do podpisu w sekretariacie od dnia 01.02.2022 r.

Akcja charytatywna na rzecz Oliwki Nowek oraz Osób Niepełnosprawnych z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy „Przyjazne Schody”

       W dniach od 13 do 23 grudnia 2021 na terenie budynku Niepublicznego Przedszkola Bajkowa Kraina oraz Prywatnej Szkoły Podstawowej został przeprowadzony charytatywny kiermasz bożonarodzeniowy na rzecz Oliwki Nowek ze Stąporkowa oraz wychowanków z Ośrodka Szkolno– Wychowawczego w Baryczy „Przyjazne Schody”.

W tych dniach rodzice, dzieci i wolontariusze mogli przynosić własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne, które można było zakupić w miejscu wcześniej wyznaczonym przez placówkę, a więc holu Prywatnej Szkoły Podstawowej. Wszyscy rodzice zostali poinformowani o celu akcji bezpośrednio w placówce przedszkolnej i szkolnej, a także poprzez stronę internetową oraz lokalną telewizję internetową. Rodzice oraz przyjaciele przedszkola bardzo chętnie nabywali wszelkie wytwory darczyńców co przyczyniło się do ogromnego sukcesu akcji.

W dniu 04.01.2022 nastąpiło komisyjne przeliczenie zebranych pieniędzy ze sprzedaży upominków. W skład komisji wchodzili: w-ce dyrektor przedszkola Anna Wojciechowska, koordynator akcji Renata Ciszek oraz nauczyciele Prywatnej Szkoły Podstawowej Anna Ziółkowska i Małgorzata Grzybowska.

W wyniku akcji zebrano 3234.00 z czego 1000 zł zostało przekazane na Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przyjazne Schody” mieszczące się przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy natomiast pozostałą kwotę przekazano osobiście rodzicom Oliwki Nowek, które z opiekunami odwiedziła naszą placówkę. 

1641394203362

Dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci od kwietnia 2022

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku wprowadzono program Polski Ład, dzięki któremu można uzyskać  dofinansowanie dotyczące obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku. 

Żłobek do 14.01.2022 roku zbiera dane niezbędne do przeprowadzenia dalszych procedur związanych z dofinansowaniem. 

Szczegóły programu dofinansowania znajdują się pod linkiem https://www.zus.pl/wyniki-wyszukiwania?p_p_id=searchportlet_WAR_searchportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_searchportlet_WAR_searchportlet_query=%C5%BC%C5%82obkowe&_searchportlet_WAR_searchportlet_action=details&_searchportlet_WAR_searchportlet_cur=1&_searchportlet_WAR_searchportlet_articleId=4341772

Życzenia Bożonarodzeniowe 2021

zyczenia calosc

Jasełka

Pandemia Covid-19 nie pozwoliła nam na zorganizowanie tradycyjnych „Jasełek” z udziałem Rodziców, Dziadków, Przyjaciół. Jednakże we wtorek 21.12.2021 roku zapraszamy zarówno na naszą stronę internetową w zakładkę WYDARZENIA, jak i na naszego FACEBOOKA, gdzie ukaże się film z przedstawienia jasełkowego. Każda z grup włożyła w tegoroczne Jasełka mnóstwo serca.

Pszczółki (3-latki) — przygotowały „Taniec śnieżynek„
Żabki (4-latki) — przygotowały kolęde „Skrzypi wóz” oraz życzenia bożonarodzeniowe
Motylki (5-latki) oraz Kangurki (6-latki) — teatr pantomimy „Od stworzenia świata„

Serdecznie zapraszamy na premierę już we wtorek 21.12.2021

Jasełka przygotowane przez starszaki, będą miały okazję obejrzeć młodsze z grup (3– i 4-latki) w poniedziałek 20.12.2021 o godzinie 12:00.  

Placówka Nieczynna — Wigilia, Sylwester

OGLOSZENIE SYLWESTER I WIGILIA

Kiermasz Bożonarodzeniowy

KIERMASZ 2

Mikołajki 2021

Już 6 grudnia 2021 roku — w najbliższy poniedziałek — naszą placówkę (zarówno żłobek, jak i przedszkole) odwiedzi magiczna postać — ŚWIĘTY MIKOŁAJ. Dzieci niecierpliwie czekają na jego wizytę, porządkują swoje sale, uczą się wierszyków, piosenek a także tańca oraz spisują listy wymarzonych prezentów.

Święty Mikołaj pojawi się u nas w godzinach 9:3012:00. Prosimy, aby tego dnia wszystkie Dzieci ubrane były odświętnie, najlepiej w kolorze czerwonym.

Do zobaczenia! Ho, ho, ho!!!

mikolaj 484x720

Zbiórka na PACZKI ŚWIĄTECZNE dla Dzieci z Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Baryczy

barycz 2

Konkurs plastyczno-techniczny pt. „Ekologiczna ozdoba choinkowa”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO
EKOLOGICZNA OZDOBA CHOINKOWA

 

Organizator:

Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina z oddziałami integracyjnymi w Końskich.

Cele konkursu:

 • promocja wśród dzieci i społeczności przedszkolnej oraz szkolnej zachowań ekologicznych,
 • zwrócenie uwagi na możliwość ponownego wykorzystania materiałów odpadowych,
  np. w działaniach artystycznych,
 • kultywowanie tradycji i zwyczajów Świąt Bożego Narodzenia,
 • pobudzenie wyobraźni i postawy twórczej,
 • rozwijanie sprawności manualnej oraz uzdolnień plastycznych,
 • kształtowanie poczucia estetyki,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych.

Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest wyłącznie do dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Bajkowa Kraina z oddziałami integracyjnymi w Końskich oraz uczniów klas I-III Prywatnej Szkoły Podstawowej
w Końskich .

Przedmiot konkursu:

Zadaniem konkursowym jest wspólne przygotowanie w gronie rodzinnym ekologicznej ozdoby choinkowej z surowców wtórnych (np. papierowych opakowań, nakrętek, gazet, itp.). Dopuszczalne jest wykorzystanie materiałów naturalnych, takich jak: szyszki, ziarna, siano, drewno itd., jako uzupełnienia całości pracy. Ozdoba świąteczna musi posiadać zawieszkę oraz dostosowaną wagę i wielkość tak, by możliwe było zawieszenie jej na choince.

Dekoracje konkursowe muszą zawierać przymocowaną w sposób trwały wizytówkę zawierającą następujące dane:

 • imię i nazwisko autora,
 • nazwę grupy przedszkolnej/klasę,

Pomysł oraz technika wykonania jest dowolna. Praca konkursowa musi być wykonana własnoręcznie przez dziecko z niewielką pomocą osoby dorosłej.

Warunki uczestnictwa:

 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko JEDNĄ pracę.
 • Nie przyjmujemy prac grupowych. W przypadku rodzeństw uprzejmie prosimy o przygotowanie osobnych ozdób choinkowych dla każdego z dzieci.
 • Wykonaną pracę należy dostarczyć wychowawcom grup przedszkolnych/klasowych.
 • Dostarczone prace zostaną przekazane na kiermasz charytatywny dla Oliwki Nowek ze Stąporkowa, która choruje na mózgowe porażenie dziecięce oraz dzieci niepełnosprawnych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy. Prace konkursowe będzie można wykupić w ramach powyższej akcji.
 • Przekazanie przez rodzica/opiekuna gotowej pracy wychowawcom jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na udział dziecka w konkursie.
 • Biorąc udział w konkursie wyraża się zgodę na opublikowanie zdjęć pracy wraz z imieniem
  i nazwiskiem autora 
  na stronie Facebook naszego przedszkola oraz szkoły.

Kalendarium:

 • Prace konkursowe należy składać do 16 grudnia2021 roku.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 grudnia2021 roku.
 • Informacje o wynikach zostaną zamieszczone na stronie Facebook przedszkola:

https://www.facebook.com/Przedszkole-Bajkowa-Kraina–614958058531439

oraz stronie Facebook szkoły:

https://www.facebook.com/Prywatna-Szko%C5%82a–Podstawowa-w-Ko%C5%84skich–164904173849501

Kryteria i ocena prac:

Oceny zgłoszonych prac dokona Komisja Konkursowa , która zostanie powołana przez Organizatora. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:

 • dzieci w wieku przedszkolnym,
 • uczniowie klas I-III.

Podczas oceniania ekologicznych ozdób choinkowych Komisja zastosuje następujące kryteria:

 • estetyka wykonania,
 • walory artystyczne pracy i zdobnictwo,
 • walory ekologiczne pracy,
 • bogactwo użytych materiałów,
 • kreatywność w realizacji zadania.

Nagrody:

Nagrody również zostaną przyznane w dwóch kategoriach.

Nagrody rzeczowe + dyplom:

 • I, II,III miejsce w przedszkolu,
 • I,II,III miejsce w klasach początkowych.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy dyplom za udział w konkursie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Konkurs plakat

Podziękowanie za zbiórkę naklejek dla warszawskiego szpitala dziecięcego

Podziękowanie 2

Podkategorie