Get Adobe Flash player

Święta majowe

 

Maj to miesiąc szczególny dla polskiej historii. Również i my od najmłodszych lat,
bo już w wieku przedszkolnym celebrujemy polskie tradycje, uczymy się o symbolach narodowych oraz historii naszego kraju. W końcu rozbudzanie w najmłodszych poczucia tożsamości narodowej oraz szacunku do symboli narodowych jest priorytetem w wychowaniu przedszkolnym.flag poland 1f1f5 1f1f1

Pamiętajmy:
1 maja — Święto Pracy
2 maja — Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
3 maja — Święto Konstytucji Trzeciego Maja

Ogólnopolski Projekt Polska folklorem malowana

 • Nasze Przedszkole bierze udział w Ogólnopolskim projekcie 
  Polska Folklorem Malowana — poznajemy regiony etnograficzne Polski. 

  Projekt opiera się na wymianie informacji dotyczących regionów etnograficznych całej Polski. Zawiera on w sobie dwa etapy działania:
  1) Stworzenia materiału informacyjnego na temat regionu, na którym znajduje się placówka.
  2) Przeprowadzenie cyklu zajęć, dotyczącego regionów etnograficznych Polski na podstawie materiałów uzyskanych od innych placówek. 

  W ramach projektu realizacją zadań zajęła się grupa Żabki (dzieci 2,5letnie oraz 3letnie)

  Naszym najmłodszym Przedszkolakom życzymy POWODZENIA !!!
 • thumbnail Projekt bez tytułu 1 1

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 23 kwietnia 2021

23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku. 

ksiaz

Światowy Dzień Ziemi 22 kwietnia 2021

22 kwietnia na całym świecie obchodzone jest wyjątkowe święto — ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI!

W tym ważnym dniu powinniśmy wszyscy, choć przez chwilę pomyśleć o planecie, na której żyjemy i o otaczającej nas przyrodzie. Nasze Przedszkolaki także uczą się, jak żyć ekologicznie. I w tym roku przypadł czas aby zastanowić się, jak chronić nasz wspólny dom — Ziemię. Jak pomóc naszej planecie, aby stała się czysta, zdrowia i piękna. 

unnamed 1

Uwaga!

Drodzy Rodzice/Opiekunowie,

Z radością informujemy o powrocie do „normalnego” trybu pracy od poniedziałku (19 kwietnia 2021 roku).

Do zobaczenia,

Zespół Niepublicznego Przedszkola Bajkowa Kraina w Końskich.

Przedłużenie zawieszenia zajęć stacjonarnych w przedszkolach i żłobkach

Zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Edukacji i Nauki i Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającymi rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 12 kwietnia  2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli.

Dyrektor przedszkola  i żłobka na wniosek rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c)realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania rotownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomoc społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są ztrudnieni w jednostkach systemu oświaty, októrych mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

- ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu i żłobku, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

Wypełniony wniosek składają uprawnieni rodzice/opiekunowie do dyrektora przedszkola. Druk jest dostępny w gabinecie dyrektora przedszkola.

W przedszkolu, w którym funkcjonowanie zostało w całości i w części ograniczone, zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nauczyciele przedszkola — wychowawcy grup informują rodziców/opiekunów o przyjętej formie realizacji zajęć na odległość.

 Przedszkole i Żłobek czynne będą w tym okresie w godzinach 6.3017.00.

 

Wyniki konkursu „Koszyczek Wielkanocny”

wyniki konkursu

KONKURS „Wielkanocny koszyczek”

kONKURS

REGULAMIN KONKURSU PRZEDSZKOLNEGO

WIELKANOCNY KOSZYCZEK

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Wielkanocne. Jak co roku będziemy przygotowywać się do jednej z najstarszych tradycji: święcenia pokarmów. Zwyczaj ten poprzedza wspólne ozdabianie koszyczków wielkanocnych. Zachęcamy do wzmacniania więzi rodzinnych poprzez kultywowanie tradycji i wzięcia udziału w naszym konkursie.

Organizator:

Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina

z oddziałami integracyjnymi

w Końskich

ul. Towarowa 4

Cel konkursu:

 • Kultywowanie tradycji i zwyczajów Świąt Wielkanocnych poprzez rękodzieło ludowe i artystyczne.
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych.
 • Podtrzymanie tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych.
 • Rozwijanie zdolności manualnych, uwrażliwienie na wartość sztuk plastycznych w tradycji.
 • Poszukiwanie nowych form plastycznych.

Przedmiot konkursu:

Zadaniem konkursowym jest wspólne przygotowanie w gronie rodzinnym koszyczka wielkanocnego. Praca konkursowa musi być wykonana własnoręcznie. Ważne jest, aby praca konkursowa nawiązywała do symboliki wielkanocnej. W koszyczku należy umieścić wszelkie produkty, które tradycyjnie wiążą się z przygotowaniem święconki (jajeczka, baranek, ciasto, chleb, sól, kiełbasa lub wędlina…)

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs adresowany jest wyłącznie do przedszkolaków uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Bajkowa Kraina z oddziałami integracyjnymi w Końskich.
 • Nie zostaną przyznane nagrody grupowe (Jeden koszyczek – to jedna nagroda, w przypadku rodzeństwa prosimy o przygotowanie koszyczka dla każdego z dzieci).
 • Wykonaną pracę należy wysłać, jako 2 zdjęcie (1. dziecka z koszyczkiem, 2.sam koszyczek) na adres mailowy grupy do której uczęszcza dziecko.

Termin składania prac:

Prace konkursowe należy składać do 3 kwietnia 2021 roku do godziny 12:00 w formie 2 zdjęć (1. Dziecko z koszyczkiem. 2. Sam koszyczek) wysłanych na adres mailowy grupy dziecka.

Kryteria i ocena prac:

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Komisja przy ocenie będzie brać pod uwagę:

 • estetykę wykonania pracy,
 • zdobnictwo,
 • przywiązanie do tradycji,
 • wkład własny dziecka.

Nagrody:

Nagrody rzeczowe + dyplom :

I miejsce,

II miejsce,

III miejsce,

Wszyscy uczestnicy otrzymają drobny upominek oraz dyplom z wyróżnieniem za udział w konkursie.

Wyniki konkursu:

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie 6 kwietnia 2021 roku.
 2. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Facebook przedszkola:

https://www.facebook.com/Przedszkole-Bajkowa-Kraina-614958058531439

Życzenia Wielkanocne — Przedszkole

depositphotos 143032475 stock photo easter background with easter eggs

Życzenia Wielkanocne — Żłobek

szczesliwy wielkanocny kolorowy jajka tlo 39358 159

Uwaga! Skrócone godziny pracy Przedszkola i Żłobka

Drodzy Rodzice/Opiekunowie, uprzejmie informujemy o skróceniu godzin pracy Przedszkola i Żłobka „Bajkowa Kraina” dnia 02.04.2021 roku (Wielki Piątek). Przedszkole oraz Żłobek będą wówczas czynne do godziny 15:00.

Za utrudnienia przepraszamy!

1593

Podkategorie