Get Adobe Flash player

Dzień Przedszkolaka 2020

Dnia 21..10 2020 w naszym Przedszkolu obchodzimy Dzień Przedszkolaka. Z tej okazji w każdej grupie zorganizowane będą wspaniałe zabawy i konkursy. Już nie możemy się doczekać tego cudnego święta!
kids

Koła zainteresowań w roku szkolnym 2020/2021

Przedszkole Bajkowa Kraina w każdej grupie wiekowej

organizuje koła zainteresowań:

Grupa „Żabki” - Kółko przyrodniczo-ekologiczne

Celem jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, dostrzeganie piękna otaczającego świata przyrody, uczestniczenie w bezpośrednich obserwacjach i kontaktach z przyrodą, poznanie różnych ekosystemów występujących w najbliższej okolicy przedszkola, zapoznawanie z podstawowymi zasadami ochrony przyrody, budzenie przyjazdego stosunku do roślin i zwierząt oraz rozbudzanie ciekowości poznawczej oraz umiejętności obserwacji i wnioskowania.

- Grupa „Motylki” — Kółko plastyczne „Motylkowi Artyści”

Celem jest tworzenie przez opiekunów warunków sprzyjających twórczej aktywności dzieci, wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez poznawanie dzieł o charakterze plastycznym, kształtowanie i rozwijanie wrażliwości na piękno kształtów i barw otaczającej rzeczywistości, rozwijanie poczucia estetyki artystycznej i wrażliwości na piękno sztuki, pobudzanie i rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez prace plastyczne, pobudzanie postawy twórczej, kreatywności, wyobraźni oraz inicjatywy twórczej, wykorzystywanie różnych technik plastycznych, budowanie więzi w grupie przedszkolnej. 

- Grupa „Kangurki” — Kółko matematyczno-przyrodnicze

Celem jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych, zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych, stwarzanie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy, dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku, kształtowanie poczucia tożsamości z otaczającym środowiskiem, umożliwienie podejmowania działań ekoligicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu, pogłębianie zainteresowań, pobudzanie inicjatywy, samodzielności.

- Grupa „Pszczółki” - Kółko doświadczalno-eksperymentalnego 

Celem jest rozwijanie aktywności poznawczej dzieci poprzez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych, czerpania radości z odkrywania nowych zjawisk, rozwijanie zainteresowań badawczych, doskonalenie uwagi i logicznego myślenia oraz wyciąganie wniosków na podstawie doświadczeń i własnych obserwacji, budowanie pozytywnej atmosfery współdziałania, rozbudzanie świadomości ekologicznej, zdrowotnej. 

 

 

 

Projekty edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 Przedszkole Bajkowa Kraina

realizuje następujące projekty edukacyjne:

 • grupa Żabki (dzieci 3-letnie) - Projekt Edukacyjny Sensosmyki

  Głównym celem projektu jest dostarczenie narzędzi i inspiracji, które będą zachętą do wielozmysłowego poznawania i odkrywania świata oraz wpłynął na harmonijną pracę układu nerwowego dzieci poprzez odpowiednią stymulację zmysłów oraz będą sprzyjały rozwojowi mowy. 

 • grupa Motylki (dzieci 4-letnie) - Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa Sztuką” 

  Głównym celem projektu jest obcowanie ze sztuką zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej. Projekt skupia się na rozwijaniu postawy twórczej dzieci, rozwijaniu poczucia estetyki i wrażliwości na piękno poraz zapoznaniu z różnymi technikami plastycznymi. 

 • grupa Kangurki (dzieci 5-letnie) - Przedszkolne Wyzwania Bazgrołków — matematyczne zmagania Bazgrołków 

  Głównymi celami projektu jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych dzieci, kształtowanie umiejętności pracy w zespole, rozwijanie umiejętności społecznych dzieci oraz odpowiedzialne wprowadzenie dzieci w cyfrowy świat oraz twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii. 

 • grupa Pszczółki (dzieci 6-letnie) - Projekt edukacyjny z Plecakiem przez Polskę

  Głównymi celami projektu jest poznawanie innych regionów/miejscowości oraz kultury i tradycji ich mieszkańców, promocja własnego regionu i przedszkola,a także kształtowanie postaw patriotycznych. 

 

 

Fotografia przedszkolna

Prezentacja bez tytułu kopia

Spotkanie organizacyjne z rodzicami

Drodzy Rodzice/Opiekunowie serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacyjne z Dyrekcją i Wychowawcami grup, które odbędzie się na auli. Nadal obowiązują nas obostrzenia związane z Covid-19, dlatego też spotkania odbywać będą się według następującego harmonogramu:

Grupa Pszczółki — 3.09.2020r. (czwartek) godzina 17:00

Grupa Kangurki — 4.09.2020r. (piątek) godzina 17:00

Grupa Motylki — 7.09.2020r. (poniedziałek) godzina 17:00

Grupa Żabki — 8.09.2020r. (wtorek) godzina 17:00


W miarę możliwości prosimy o wcześniejszy odbiór dzieci z danej grupy w poszczególnych dniach. 

Do zobaczenia, 
Zespół Bajkowa Kraina

Organizacja zajęć w nowym roku szkolnym

SZANOWNI RODZICE / OPIEKUNOWIE !

INFORMUJEMY, OD 1 WRZEŚNIA 2020 R. PRZEDSZKOLE  I ŻŁOBEK BĘDĄ CZYNNE W GODZINACH 6.3017.00. SKRÓCONY CZAS WYNIKA Z OBOWIAZUJĄCYCH OBOSTRZEŃ W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA.

PRZYPOMINAMY, W OBECNEJ SYTUACJI PRZYPROWADZAMY DO ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA DZIECI ZDROWE, OGRANICZAMY WSTĘP RODZICÓW I OSÓB Z ZEWNĄTRZKAŻDY WCHODZĄCY  DO BUDYNKU ZOBOWIĄZANY JEST DO DEZYNFEKCJI RAK ORAZ DO ZAKRYWANIA UST I NOSA ZA POMOCĄ MASECZKI.

WEWNĘTRZNE PROCEDURY ZNAJDUJĄ SIE W ZAKŁADCE PROCEDURY.

PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ WSZYSTKIE OBOWIĄZUJĄCE WYTYCZNE MEN I GIS.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-konferencja-men-mrpips

 

Nowy rok szkolny

Drodzy Rodzice / Opiekunowie!

Informujemy, że nowy rok przedszkolny rozpocznie się zgodnie z obowiązujacymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej, zarówno w żłobku, jak i w przedszkolu.

Wszystkie aktualne wytyczne zamieszczamy poniżej.

Od 1 września 2020 r. wzrośnie stawka żywieniowa w żłobku i w przedszkolu o 1 zł oraz czesne w żłobku o 100 zł. Opłaty będą wynosić:

- czesne w przedszkolu — 200 zł, stawka żywieniowa 12 zł/dzień (śniadanie, obiad z dwóch dań, podwieczorek);

- czesne w żłobku — 300 zł — opłata dokonywana przez rodziców (dodatkowe 300 zł pokrywa Urząd Miasta i Gminy w Końskich), stawka żywieniowa 12 zł/dzień (śniadanie, obiad z dwóch dań, podwieczorek).

Zajęcia adaptacyjne dla nowych dzieci odbędą się w ostatnim tygodniu sierpnia w godz. 10.0012.00.  Rodzice nie mogą brać udziału w zajęciach adaptacyjnych w sali, mogą przybywać w pobliżu budynku przedszkola. Prosimy o telefoniczne zgłoszenie dzieci chętnych na te zajęcia. Niestety cały czas obowiązują obostrzenia związane z COVID-19.

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii

https://www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-ksztalcenia-zalecenia-dla-dyrektorow

W zakresie wychowania przedszkolnego obowiązują wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 2 lipca br. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Plany Wakacyjne — propozycje tematów

Drodzy Rodzice!
Prezentujemy propozycje tematów na zajęcia wakacyjne dla dzieci w poszczególnych grupach.


Grupa Motylki
TYDZIEŃ I – Bezpieczne wakacje 
TYDZIEŃ II – Letnie Ministerstwo Magii          
TYDZIEŃ III – W świecie kolorów tęczy 
TYDZIEŃ IV – W wiejskiej zagrodzie        
TYDZIEŃ V – W krainie mórz i oceanów
TYDZIEŃ VI – W fantazji krainie czas przyjemnie płynie    
TYDZIEŃ VII – Wakacyjna podróż dookoła świata
TYDZIEŃ VIII – Na Dzikim Zachodzie 
TYDZIEŃ IX – Tajemnicza podróż po krainie bajek
TYDZIEŃ X — Poznajemy żywioły


Grupa Kangurki
TYDZIEŃ I – Kolory
TYDZIEŃ II – Kolory c.d.
TYDZIEŃ III – Zabawa z kolorami
TYDZIEŃ IV – Kolorowe szaleństwo
TYDZIEŃ V – Wakacje
TYDZIEŃ VI – Grunt to zdrowie
TYDZIEŃ VII – Na sportowo
TYDZIEŃ VIII – My artyści
TYDZIEŃ IX – Mali badacze — eksperymenty i doświadczenia

Grupa Pszczółki
TYDZIEŃ I – Bezpieczne wakacje
TYDZIEŃ II – Letnie Ministerstwo Magii
TYDZIEŃ III – W świecie kolorów tęczy
TYDZIEŃ IV – W wiejskiej zagrodzie
TYDZIEŃ V – W krainie mórz i oceanów
TYDZIEŃ VI – W fantazji krainie czas przyjemnie płynie    
TYDZIEŃ VII – Wakacyjna podróż dookoła świata
TYDZIEŃ VIII – Na Dzikim Zachodzie
TYDZIEŃ IX – Tajemnicza podróż po kraine bajek
TYDZIEŃ X — Wspomnień czas


Grupa Żabki
TYDZIEŃ I – Bezpieczne wakacje 
TYDZIEŃ II – Ahoj Piraci
TYDZIEŃ III – Hawaii party
TYDZIEŃ IV – Dżungla — w Królestwie Lwa
TYDZIEŃ V – Galapagos — Wyspy Żółwie
TYDZIEŃ VI – Krajobraz Afryki
TYDZIEŃ VII – W bajkowym ogrodzie
TYDZIEŃ VIII – W świecie kolorów tęczy 
TYDZIEŃ IX – Żywioły
TYDZIEŃ X — Żegnaj Przedszkole, witaj Szkoło

WAKACJE W PRZEDSZKOLU I ŻŁOBKU

DRODZY RODZICE /OPIEKUNOWIE!

Informujemy, że przez całe wakacje pracujemy, w tym roku bez przerwy, ale niestety ciągle zachowując reżim sanitarny i ograniczone ilości w grupach przedszkolnych i żłobkowych. Ze względu na sezon urlopowy zmieniamy minimalnie godziny pracy — przez całe wakacje będziemy pracować w godz. 6.3016.15, gdyż musimy zapewnić opiekę w grupach stałego personelu, a jednocześnie umożliwić każdemu pracownikowi skorzystanie z urlopu wypoczynkowego.

Dziekujemy za wyrozumiałość.

Ogłoszenie — ZAKOŃCZENIE ROKU ZERÓWKA

Drodzy Rodzice!
26 czerwca 2020 roku o godzinie 13:30 zapraszamy wszystkie Żabki na uroczyste zakończenie zerówki oraz wręczenie nagród. 


Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 24.06.2020 r. Uroczyste zakończenie roku odbędzie się na Auli Prywatnej Szkoły Podstawowej z zachowaniem wszelkich środków ostrożności oraz reżimu sanitarnego. W uroczystości brać udział będą dzieci z grupy Żabki, Pani Dyrektor oraz wychowawcy grupy. W razie pytań prosimy o kontakt z wychowawcami grupy :)

unnamed

Wznowienie godzin pracy

Drodzy Rodzice,
informujemy, że od dnia 08.06.2020 nasze Przedszkole będzie czynne 
w godzinach 6:3017:00.

Dzieci przyprowadzamy do Placówki do godziny 8:45

Pozdrawiamy Zespół Bajkowa Kraina :)

 Dnia 4 czerwca 2020r. zostały opublikowane nowe wytyczne GIS  odnośnie ilości dzieci w grupach przedszkolnych i w żłobku. W związku z tym od 8 czerwca  większa ilość dzieci może wrócić do placówek. Prosimy o kontakt z wychowawcami grup.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Podkategorie